Odsłonięcie tablicy poświęconej ofiarom KL Warschau

W dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 15.00 na terenie Muzeum Więzienia Pawiak od strony ul. Dzielnej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej KL Warschau zorganizowana przez Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau przy współudziale Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Symbolicznego aktu odsłonięcia tablicy z towarzyszeniem asysty honorowej Wojska Polskiego dokonali Jadwiga Łukasik, ocalała z rzezi Woli podczas Powstania Warszawskiego oraz Stanisław Zalewski – prezes Polskiego Związku byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Prezes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau Jan Rudziński powiedział: „Od dzisiaj istnienie obozu koncentracyjnego KL Warschau otrzymuje świadectwo potwierdzone przez Państwo Polskie”.