80. rocznica Akcji pod Arsenałem

Z okazji 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem Muzeum Niepodległości zorganizowało lub wsparło różne działania edukacyjne. Dnia 21 marca 2023 r. uczniowie warszawskich szkół rozegrali grę miejską, dzięki której mogli lepiej poznać okoliczności wydarzeń czy odwiedzić miejsca związane z losami bohaterów „Kamieni na szaniec”. Start miał miejsce pod Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, skąd uczestnicy przemieszczali się w kierunku warszawskiego Arsenału. Ostatni element gry stanowiło zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak. Dwa dni później, 23 marca, miała miejsce na ekspozycji wspomnianej placówki muzealnej prelekcja edukacyjna zatytułowana „Akcja pod Arsenałem – przebieg i sylwetki uczestników”. Młodzież zgromadzona na sali mogła dowiedzieć się o założeniach „małego sabotażu” i „wielkiej dywersji”. Przybliżono okoliczności aresztowania Jana Bytnara „Rudego” przez gestapo. Opowiedziano o jego uwięzieniu na Pawiaku oraz przesłuchaniach w al. Szucha. Omówiono planowanie i przebieg akcji uwolnienia „Rudego”, która rozegrała się pod Arsenałem. Dnia 25 marca Muzeum Więzienia Pawiak wsparło działania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który zorganizował dla młodzieży „Rajd Meksyk”. Młode osoby zwiedzały muzealną ekspozycję oraz brały udział w pokazie niesienia pomocy medycznej na dziedzińcu naszej placówki. Następnego dnia, 26 marca, delegacja Muzeum Niepodległości złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym uczestników akcji pod Arsenałem. Dziękujemy wszystkim za udział w opisanych wydarzeniach oraz odwiedzenie Muzeum Więzienia Pawiak. Poniżej fotorelacja:
 

Obozowe tajne komplety

Za nami kolejne spotkanie edukacyjne poświęcone monografii Wandy Kiedrzyńskiej pt. „Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny”. Odbyło się ono w ostatni piątek, 17 marca 2023 r., w Muzeum Więzienia Pawiak. Jednym z zagadnień opisanych w przytoczonej książce był fenomen tajnego nauczania, które miało miejsce za obozowymi drutami. Kwestia ta stanowiła temat przewodni wydarzenia. Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchać Pani Hanny Nowakowskiej z Fundacji Cultura Memoriae, której mama i babcia były więźniarkami obozu, oraz Pani Danuty Drywy z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Obie przybliżyły zebranym najważniejsze informacje odnoszące się do obozowych tajnych kompletów. Na zakończenie pierwszej części spotkania, wszyscy chętni otrzymali egzemplarz wspomnianej wyżej książki W. Kiedrzyńskiej. Jako drugą część wydarzenia zaplanowano oprowadzenie kuratorskie po wystawie czasowej pt. „Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück. A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak najwięcej”. Po ekspozycji, którą przygotowało Muzeum Stutthof w Sztutowie, oprowadziła jej współautorka Pani Danuta Drywa. Wystawa będzie dostępna na dziedzińcu wewnętrznym Muzeum Więzienia Pawiak do połowy maja 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

Gra miejska o akcji pod Arsenałem

AKTUALIZACJA: Z przyczyn niezależnych od organizatora gra rozpocznie się o 11.30.

Muzeum Więzienia Pawiak jest organizatorem działań edukacyjnych w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą akcji pod Arsenałem. 21 marca o 11.30 pod Pomnikiem Kopernika rozpocznie się gra miejska. Młodzież biorąca w niej udział odwiedzi historyczne miejsca związane z losami bohaterów „Kamieni na szaniec”. Uczestnicy, poprzez wyznaczone im zadania, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat działalności konspiracyjnego harcerstwa, „małego sabotażu”, „wielkiej dywersji” oraz okupacyjnej historii Warszawy. Z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisu mailowe.