Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
0
-2
godz.
0
-2
min.
-3
-7
sek.
-1
-5

Kolekcja Sybiracka


Kolekcja Sybiracka istnieje w Muzeum od 1994 roku i stawia sobie za cel gromadzenie pamiątek dokumentujących zesłańcze losy Polaków w czasach stalinowskich. Liczący obecnie ponad 1500 eksponatów zbiór prawie w całości składa się z darów osób, którym udało się powrócić z „nieludzkiej ziemi”. Obejmuje on materialne świadectwa przymusowego pobytu Polaków na Wschodzie w latach 1940-1956. Są to przedmioty używane i wykonane w więzieniach, obozach i na tzw. wolnym osiedleniu, archiwalia, fotografie, prace artystyczne, a także współczesne obiekty związane z upamiętnianiem stalinowskich prześladowań. Na szczególną uwagę zasługują unikalne wyroby represjonowanych, będące świadectwem ich możliwości bytowych i dążeń do zachowania „standardu Polaka”, wbrew degradujacej osobowość rzeczywistości. Ciekawą dokumentacją losów mieszkańców tzw. Marchlewszczyzny, deportowanych do Kazachstanu w latach 30. XX w. są obrazy i rysunki Feliksa Mostowicza. Artysta, który urodził się w obwodzie kokczetawskim, a obecnie mieszka w Warszawie, ofiarował do zbiorów 88 swoich prac. Ukazują one postacie bliskich mu osób, sceny rodzajowe oraz kazachstańskie pejzaże.