Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
0
-2
godz.
0
-3
min.
-3
0
sek.
-5
-3

Juliusz Gardawski


prof. dr hab. Juliusz Gardawski Dialog społeczny a rozwój gospodarczy

Prof. dr hab. Juliusz Gardawski: Kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski jest specjalistą w zakresie socjologii ekonomicznej. Zajmuje się strukturą społeczną, problematyką zróżnicowania współczesnego kapitalizmu, europejskim modelem społecznym, partnerstwem i dialogiem społecznym, zinstytucjonalizowaną reprezentacją interesu pracowniczego i własnością pracowniczą. Ponadto zajmuje się metodologią nauk społecznych, systematycznie prowadzi badania empiryczne, kieruje zespołami badawczymi. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych. W 2010 roku rozpoczął wydawanie w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej periodyku w języku angielskim „Warsaw Forum of Economic Sociology”.
Współpracuje z „Solidarnością” i OPZZ, członek Rady Konsultacyjnej PKPP Lewiatan, współpracuje z Fundacją Eberta i Instytutem Spraw Publicznych, jest obserwatorem i analitykim prac Komisji Trójstronnej.