Historia Muzeum Niepodległości


• Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina (1955-1989). Magazyny zbiorów, działy historyczne oraz biblioteka mieściły się w pawilonie w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Pawilon ten został odebrany Muzeum Niepodległości przez MKiS i przekazany na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Zabytków (w 1991 i 1993 r.). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal.

 

• W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. W latach 1990-2008 placówka zorganizowała ponad 200 wystaw, które zwiedziło blisko 2 mln widzów. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Siedem wystaw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w dorocznych konkursach na „Muzealne wydarzenie roku”.

 

• Od 1 stycznia 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

• Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk – czasopismo muzealno-historyczne „Niepodległość i Pamięć”.

 

• w 2010 r. Muzeum i oddziały odwiedziło 126 tys. zwiedzających

dane tylko dla Pałacu

 

3 – tyle wystaw stałych było prezentowanych w 2011

 

14 – tyle czasowych

 

14 – tyle tematów lekcji muzealnych było podejmowanych w 2011 r

 

3000 – tyle osób wzięło w nich udział

 

105 – tyle spotkań, koncertów, projekcji filmowych i promocji książek miało miejsce w Muzeum w 2011r.

 

11 – tyle spotkań cyklicznych (W salonie u Radziwiłłów, Ekonomia w Muzeum, Noc Muzeów, Klioteka…)