Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
1
0
4
godz.
0
8
min.
3
2
sek.
2
9

„Wielka Trwoga. Życie codzienne w Polsce 1944-1950.” – lekcja muzealna


Wielka Trwoga. Życie codzienne w Polsce 1944-1950.
typ lekcji: lekcja muzealna/warsztaty
miejsce realizacji: muzeum lub miejsce wskazane przez zamawiającego (np. szkoła)
grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

 
Celem zajęć jest przybliżenie uczniom kontekstu społecznego Polski w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej. Punktem wyjścia jest skomplikowana politycznie sytuacja Polaków w 1944 roku pod okupacją hitlerowską, na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną oraz na emigracji. Uczestnicy poznają tło polityczne okresu i pojęcia takie jak: konsekwencje konferencji w Teheranie i w Jałcie dla Polaków, sytuacja Rządu RP na Uchodźstwie przebieg i skutki akcji „Burza”, powstanie i działalność organizacji NIE, Manifest PKWN i powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, Proces szesnastu, sfałszowane wybory w 1947 roku, amnestia dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego w 1947 roku. Ponadto uczestnicy przedyskutują różne postawy Polaków jako konsekwencje wojennej traumy społecznej. Przez udział w towarzyskiej grze fabularnej, symulującej walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością, na własnej skórze przekonają się, jak poczucie zagrożenia, niepewność, odpieranie wzajemnych oskarżeń, konieczność konfrontacji utrudniają współdziałanie w grupie. Oryginalne zasady gry zostały opracowane przez Dmitrija Dawidowa w 1986 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Moskiewskiego. Gra, początkowo rozgrywana w salach wykładowych i akademikach uniwersytetu, stopniowo stała się coraz bardziej popularna w innych radzieckich szkołach, a w 1990 przekroczyła granice, popularyzując się najpierw w Europie, a następnie w USA. Według ustnie przekazywanej legendy wykorzystywana była w byłym ZSRR do szkolenia szpiegów i dyplomatów. Zdobyta w czasie zajęć wiedza oraz udział w ćwiczeniach mają za zadanie uwrażliwić uczestników historycznie i społecznie, a także skłonić do refleksji nad strategiami dbania o pamięć historyczną omawianego okresu.
metody pracy: towarzyska gra fabularna „mafia”, burza mózgów, analiza i interpretacja tekstu samodzielnie i w grupie, konstruowanie wykresu na podstawie tekstu, analiza map demograficznych, dyskusja w grupach (metoda piramidy), analiza i interpretacja relacji świadków (film dokumentalny „W samym środku miasta” wydany przez NCK w 2016 r.)

 
czas trwania lekcji: 90 minut
zajęcia w muzeum: środa – piątek o 10:00, 12:00 lub 14:00
zajęcia poza muzeum: poniedziałek, wtorek, weekendy (godziny do ustalenia)
maksymalna liczba uczestników: 25 uczniów + opiekunowie
koszt: 60 zł + 5zł od osoby (w czwartki koszt niezależnie od wielkości grupy to 60zł)

 

rezerwacja:
Franciszek Płóciennik, Dział Edukacji
mailowo: f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl
telefonicznie: +48 22 629 49 19