Ogłoszenia


„Ogłoszenie ZK-3/2017 o składaniu ofert na przedmiot: Świadczenie usług prawnych w zakresie zamówień publicznych polegających na doradztwie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań wykonywanych w ramach projektu objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” znajduje się w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod nr: 1032945, link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1032945”  …... czytaj dalej →