Zwiedzanie i lekcje online w czasie rzeczywistymZapraszamy na bezpłatne wirtualne zwiedzanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej  z przewodnikiem oraz lekcje muzealne na żywo. Uczniowie spotkają się z historykiem bądź przewodnikami, mającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i oprowadzaniu grup.


-Podczas zajęć, prowadzący wykorzysta nowoczesne narzędzia korzystając z prezentacji i quizów, czyniących spotkanie angażującym.

Wirtualne oprowadzanie z przewodnikiem w czasie rzeczywistym, będzie natomiast najlepszym możliwym odzwierciedleniem realnej wycieczki do Muzeum.

Spotkanie trwać będzie ok. 40 minut. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które pozwolą nam na wzbogacenie bądź poprawę naszej oferty online. ( jest także możliwość łączenia przez Skype )


W celu rezerwacji oprowadzania prosimy o kontakt

xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl

W celu rezerwacji zajęć prosimy o kontakt

m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl


Proponujemy tematy zajęć, które pomogą Państwu w realizacji programu szkolnego w dobie zdalnego nauczania. Poszczególne lekcje dopasowane są do potrzeb danej grupy wiekowej.


Moja przygoda z historią. Śledztwo w sprawie orła białego  to zajęcia na których uczniowie poznają  ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumentowały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych państwach europejskich. Podczas warsztatów będą miały okazję zastanowić się, dlaczego herb danej rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek., Szkoła Podstawowa klasy ( I – III)

Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie jest próbą  ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet uczestniczących  w ważne wydarzenia z historii Polski. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci  Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną.  Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz  jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Polskie drogi do niepodległości 
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?  

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

Szkoła Podstawowa klasy ( I – III)

W poszukiwaniu źródeł. Warsztat małego historyka

Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy historyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie „Z Orłem Białym przez wieki”.

Szkoła Podstawowa klasy ( I – III)

Ojczyzna na pięciolinii

Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci, w trakcie demonstracji. Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym przodkom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej prozie. W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII)

 „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów.