Zdzisław Stroiński, powrót poety


Tym razem obejrzymy film biograficzny, porozmawiamy z jego autorką – Hanną Etemadi – i usłyszymy wiersze Zdzisława Stroińskiego ps. „Chmura”, plutonowego podchorążego AK, poety „Sztuki i Narodu”, więźnia „Pawiaka”.

Bohater spotkania był postacią wyjątkową, jako jeden z nielicznych polskich poetów, obok Zbigniewa Herberta i Julii Hartwig, uprawiał tzw. prozę poetycką.

Stroiński zginął śmiercią żołnierza razem z Tadeuszem Gajcym w trakcie Powstania Warszawskiego 16 sierpnia 1944 w okolicach dzisiejszego kina Muranów.

„(…) Ojczyznę unosić na łachmanach stóp
na próżno
uszliśmy śmierci wiarę łamiąc w dłoniach,
a wciąż czekamy na śmierć jak jałmużnę.

Kalecząc nogi na odłamkach broni
polscy pielgrzymi do straszliwych jutr.”