Zapraszamy do wypełnienia ankiety


Zadowolenie gości turystycznie odwiedzających Mazowsze jest naszym największym priorytetem. Z tego powodu zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w doskonaleniu jakości obsługi turysty na terenie Mazowsza oraz zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w poniższej ankiecie on-line.
Celem tego badania jest pozyskanie informacji o jakości świadczonych na Mazowszu usług turystycznych oraz na podstawie uzyskanych wyników, doświadczeń i wypowiedzi turystów, podjęcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia poziomu obsługi gości na Mazowszu. Ankieta skierowana do gości odwiedzających Mazowsze jak również do jego mieszkańców, którzy wybrali Mazowsze jako cel swoich podróży turystycznych.

Wypełnić ankietę można tutaj