Wernisaż wystawy „Continuum… Rysunki z ziemi włoskiej” Joanny Brześcińskiej-Riccio.


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(Galeria Brama Bielańska)

ul.Czujna

(wjazd od strony Wisłostrady)

zaprasza

 

w sobotę 29 lipca 2017 r. o g. 17.00

 

na wernisaż wystawy

 

„Continuum… Rysunki z ziemi włoskiej”

Joanny Brześcińskiej-Riccio

 

Wystawa będzie otwarta do 3 września 2017 roku.

Wśród patronów honorowych wystawy są:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski,

Włoski Instytut Kultury w Warszawie,

Instytut Polski w Rzymie.

 

„Jej rysunki o potarganych liniach nieskończenie wybiegających poza ramy obrazu kontynuują wizje w naszych marzeniach i zapisują się w podświadomości. […] Obecna wystawa potwierdza jeszcze jeden wyjątkowy aspekt twórczości artystki. Jej obrazy, jakże różne i różnorodne wizje, tworzą w rzeczywistości nieskończone puzzle, łączą się, przewijają, ciągiem wybiegając ku nieskończoności, której nowe fragmenty nieprzerwanie tworzy dla nas Joanna Brześcińska-Riccio”, czytamy na okładce zaproszenia na wystawę.

 

Tytułowe „continuum”, słowo zrozumiałe w wielu językach, informuje o konsekwentnym stosowaniu przez autorkę technik artystycznych i wierności tematyce, o dążności do utrzymania jednolitego stylu. A także o nieprzerwanym związku z ojczyzną: artystka, która od blisko trzydziestu lat mieszka we Włoszech, stale powraca do Polski i przypomina o swoich korzeniach.

 

 

Joanna Brześcińska-Riccio, urodzona w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie, jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie; specjalizacja i dyplom z grafiki (akwaforta) w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej w roku 1985. Od 1989 mieszka w Toskanii i pracuje jako niezależny artysta grafik. Jej twórczość to przede wszystkim rysunek tuszem, również na płótnie (technika własna), grafika oraz rysunek na formach ceramicznych.

Zrealizowała 34 wystawy indywidualne i wzięła udział w ponad 170 wystawach zbiorowych, przeglądach i targach sztuki we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji, USA, Niemczech i w Polsce. Jest laureatką około 40 nagród i wyróżnień w konkursach sztuki i za całokształt pracy artystycznej. Jej prace oglądać można w wielu w kolekcjach publicznych i prywatnych, m.in. we Włoszech, Polsce, Francji i w Niemczech.

Należy do licznych włoskich stowarzyszeń artystycznych i akademickich. A zarazem często uczestniczy, prezentując dorobek artystyczny, w sympozjach i kongresach Polonii. Poświęca się także działalności kulturalno-artystycznej w celu zbliżenia środowisk twórczych polskich i włoskich; jest m.in. inicjatorką i współorganizatorką wymiany środowisk artystycznych między Pizą a Zamościem.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.joannabrzescinskariccio.com; www.brzescinska-riccio.wix.com/arte