Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
6
3
godz.
1
5
min.
2
5
sek.
1
5

Prace rewitalizacyjne w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej


Dnia 22.01.2014 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono efekty dotychczasowych prac remontowych na terenie Cytadeli Warszawskiej. 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej.

Projekt:
Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału — Cytadeli Warszawskiej — w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1 Kultura

 

http://www.youtube.com/watch?v=QC-i–y8rDY