Muzeum idzie do remontu.


Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. ekspozycje w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie będą niedostępne, a sam Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów zostanie zamknięty w związku z kompleksowym remontem – realizacją projektu „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach VIII osi priorytetowej »Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury« Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 ”.

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie