“Mazowszanie w świecie”. XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej.


Mazowszanie w świecie

XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej.

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM
15 października 2016 r.
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25, Warszawa
Dojazd: od stacji metra Plac Wilsona autobusem nr 185 (3 przystanki) do przystanku Cytadela,
wejście przez Bramę Straceń w kierunku muzeum oraz autobusami 118 i 385
Przewodniczący sympozjum: prof. Zbigniew Judycki

Program w wersji elektronicznej

PROGRAM
9.30 – 10.00 Powitanie uczestników obrad
Przewodniczacy sesji: dr Jan Znajdek
10.00 – 10.20 prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku)
OSTATNI MARSZAŁEK POLSKIEGO UCHODŹSTWA – ZYGMUNT LECHOSŁAW SZADKOWSKI (1912–1995)

 

10.20 – 10.40 prof. dr hab.Jan Draus (Uniwersytet Rzeszowski)
HANKA ORDONÓWNA. PORTRET ARTYSTYCZNY I PATRIOTYCZNY

 

10.40 – 11.00 red. Jadwiga Hafner (Austria)
MAZOWSZANIE W WIEDNIU

 

11.00 – 11.20 prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
TEOFIL KWIATKOWSKI. ARTYSTA-MALARZ, ŻOŁNIERZ, EMIGRANT

 

11.20 – 11.40 prof. dr hab. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie)
IGNACY MOŚCICKI W SZWAJCARII

 

11.40 – 12.00 PRZERWA

 

12.00 – 12.20 red. Przemysław Słowiński (Wydawnictwo Videograf II Katowice)
CZAR MAGICZNEJ PAŁECZKI. ANDRZEJ SŁOWIŃSKI (1938–2006)

 

12.20 – 12.40 dr Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
CYPRIAN KAMIL NORWID. ODNAJDYWANIE PIĘKNA

 

12.40 – 13.00 prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPIE. MAREK PIOTR PROKOP – ARCHIWISTA I FILOZOF

 

13.00 – 13.20 dr Teresa Kaczorowska (Związek Literatów na Mazowszu)
BOLESŁAW BIEGAS (1877–1954), RZEŹBIARZ I MALARZ

 

13.20 – 13.40 red. Anna Kos (Belgia)
ZBIGNIEW KRUKOWSKI (1913–1995) – PIEŚNIARZ WARSZAWY

 

13.40 Koktail

————————————

16 października 2016 r.
Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62, 00-0240 Warszawa
Przewodnicząca sesji: dr Jolanta Załęczny
9.20 – 9.40 red. Agata Kalinowska-Bouvy (Francja)
ELŻBIETA KOŚLACZ-VIROL – PARYSKIE SPACERY Z ZAPOLSKĄ

 

9.40 – 10.00 mgr Krzysztof Bąkała (Muzeum Niepodległości)
CUDOWNE DZIECIĘ WARSZAWY

 

10.00 – 10.20 ks. dr Jerzy Zając (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
KS. JULIAN MAKSYMILIAN UNSZLICHT (1883–1953)

 

10.20 – 10.40 mgr Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości)
55 LAT NA UCHODŹSTWIE – WOJCIECH WASIUTYŃSKI (1910-1994)

 

10.40 – 11.00 dr Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ALEKSANDER FLORIAN JÓZEF hr. COLONNA WALEWSKI (1810–1868)

 

11.00 – 11.20 PRZERWA

 

11.20 – 11.40 mgr Mirosław J. Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
KONSTANTY BRANDEL – MISTRZ RYLCA

 

11.40 – 12.00 mgr Michał Rybak (Muzeum Niepodległosci)
HENRYK WARS – KOMPOZYTOR O ŚWIATOWEJ SŁAWIE

 

12.00 – 12.20 dr Jan Sęk (Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie)
TEOFIL LENARTOWICZ – ZAŁOŻYCIEL AKADEMII HISTORII I LITERATURY POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ

 

12.20 – 12.40 mgr Andrzej Kotecki (Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie)
MARYNARZE Z MAZOWSZA NA EMIGRACJI

 

12.40 – 13.00 dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości)
WITOLD ZGLENICKI (1850–1904). GEOLOG, FILANTROP, MECENAS, PATRIOTA

 

13.30 Recital fortepianowy Izabeli Jutrzenki-Trzebiatowskiej z Krakowa

 

mazowszanie-sympozjum-kopia

 

Komitet Honorowy (w porządku alfabetycznym)
red. Magdalena BYKOWSKA, prezes Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie
red. Andrzej CEDRO, Wydawnictwo CAN (Warszawa)
prof. dr hab. Roman DĄBEK, Uniwersytet de Coahuila w Saltillo (Meksyk)
płk Stanisław DĄBROWSKI, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar
prof. dr hab. Adam DOBROŃSKI, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Stanisław DOBRZAŃSKI, Kansas State University (USA)
gen. dyw. nawig. Zbigniew GALEC (Fundacja Polonia Semper Fidelis)
Zenon kardynał GROCHOLEWSKI, (Watykan)
prof. dr. hab. Krzysztof GRZEGORCZYK, Uniwersytet Paryski (Sorbona)
prof. dr hab. Norbert KASPAREK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ambasador Jan MICHAŁOWSKI (Warszawa)
prof. dr hab. Edward OLSZEWSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Bolesław ORŁOWSKI, Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. dr hab. Bogdan PIOTROWSKI Uniwersytet de la Sabana (Kolumbia)
prof. dr hab. Jan SIENKIEWICZ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tadeusz SKOCZEK, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
Adam STRUZIK, marszałek województwa mazowieckiego
ks. prof. dr hab. Władysław ZARĘBCZAN Kongregacja Ewangelizacji Narodów w Watykanie
prof. dr hab. Henryk ŻALIŃSKI Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Bogumiła ŻONGOŁŁOWICZ (Australia)
Organizatorzy:
Muzeum Niepodległości
Fundacja Polonia Semper Fidelis
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Partnerzy:
Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Paryż)
Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Instytut Biografistyki CAN w Warszawie
Sympozjum, jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę,
zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Imprezy towarzyszące:
Promocja książek:
Mazowszanie w świecie. Słownik biograficzny, Wydawnictwo CAN, Warszawa 2016
Z Mazowsza na obczyznę. Materiały sympozjalne, Wydawnictwo CAN, Warszawa 2016
Mazowieckie muzea, galerie sztuki, antykwariaty i archiwa, Wydawnictwo CAN, Warszawa 2016
Wystawa rzeźb „W bieli i w czerwieni” Jerzego Tepera
m.in.: Arsenał 1830, Mgła – Smoleńsk, Armia Krajowa, Sarmacja
Wystawa malarstwa i grafiki „Oczekiwanie” Magdaleny Latosiewicz
Wystawa „XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego”
ze zbiorów Igora Strojeckiego
Galeria Jednego Obiektu Muzeum Niepodległości
Pieta Powstania Warszawskiego – obraz Janusza Trzebiatowskiego
Wystawa „Z ziemi włoskiej…” – rysunki tuszem Joanny Brześcińskiej-Riccio (Włochy)