Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
0
1
godz.
0
0
min.
1
1
sek.
3
1

Klub Inteligencji Polskiej


Zapraszamy na na spotkanie otwarte Klubu Inteligencji Polskiej w dniu 21 września 2015 r. godz 16.00:

 

II wojna światowa i jej długookresowe konsekwencje dla Polski

 

Temat obejmuje zagadnienia:
– Sytuacja polityczno-militarna w Polsce w okresie 20-lecia międzywojennego, symptomy zagrożeń, podejmowane działania.
                – Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej,

                – przebieg działań w kampanii wrześniowej.
                – Polska pod okupacją, straty osobowe i materialne.
                – Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza Polski po zakończeniu wojny.
                – Polska ojczyzną Polaków, tworzenie zrębów państwowości, kondycja państwa i narodu w okresie PRL i III RP.

 

Temat zaprezentują:

–  dr Krzysztof Lachowski;
–  dr  Ludwik Staszyński;
–  wiceadm. (r) Marek Toczek.