“Chciałem odbudować polską duszę. W hołdzie Władysławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Niepodległej Polski”.


 

Reymontplakat6maly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec przypadającej w tym roku 90. rocznicy przyznania Władysławowi Stanisławowi Reymontowi Nagrody Nobla oraz przyszłorocznej, również 90. rocznicy jego śmierci, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości podjęły się zorganizowania okolicznościowej wystawy poświęconej Nobliście.

Udział wymienionych Placówek jest nieprzypadkowy. Podkreśla związki pisarza z Mazowszem, ludem wiejskim oraz fakt, iż był pierwszym Noblistą Niepodległej Polski.
Koncepcję wystawy oparto na wyznaniu pisarza: Jestem barbarzyńcą, wiem o tym, ale się otwarcie przyznaję, że wolę zawsze przyrodę niż sztukę. Poprzez więc sztukę, wyrażającą się obiektami pochodzącymi ze zbiorów trzech Muzeów, tematycznie związaną z czterema porami roku oraz tematyką wiejską, postanowiono upamiętnić Noblistę. Ograniczono się przy tym wyłącznie do artystów tworzących w okresie jego życia. Można wyrazić przypuszczenie, że wiele z tych dzieł było Reymontowi znane i mogło stanowić inspiracje dla jego twórczości. Nie można też wykluczyć sytuacji odwrotnej, czego dowodem mogą być słynne dzieła z obrazem Jacka Malczewskiego przedstawiającym postać pisarza, z barwnym tłem przedstawiającym wieś, na czele. Na podstawie zachowanej korespondencji wiemy o kontaktach Noblisty z wieloma innymi artystami m.in. Orkanem czy Włodzimierzem Tetmajerem, którego prace zaprezentowane będą na wystawie. Wśród nazwisk czterdziestu innych twórców, których dzieła uświetnią ekspozycję, niewątpliwie wymienić należy Teodora Axentowicza, Stanisława Bergmana, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera oraz Leona Wyczółkowskiego.

Zapewne też ciekawym uzupełnieniem będą grafiki Tadeusza Kulisiewicza, które obejrzeć będzie można w zaaranżowanym gabinecie Reymonta.
Barbara Koc, znamienita biografka pisarza, wyraziła opinię, iż jako człowiek dał w ,,Chłopach” wyraz swojej głębokiej mądrości życiowej. Los mieszkańców ziemi ściśle wiążąc z czasem astronomicznym, dzieląc powieść na cztery pory roku, uwypuklając zależność istot ludzkich od surowości bądź łaskawości przyrody. Niewątpliwie jako pisarz osiągnął w ,,Chłopach” swój największy poziom, ukazując życie jakim jest, a nie, jakim być powinno, o co stale zabiegał. Ukoronowaniem światowego sukcesu powieści było przyznanie mu Nagrody Nobla. Wokół tych właśnie zagadnień pragniemy skupić się przy realizacji wystawy.

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

————————————————————

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz Samborski

Przewodniczący Komitetu Obchodów Reymontowskich

 

Janusz Gmitruk

Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Leonard Sobieraj

Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 

Tadeusz Skoczek

Dyrektor Muzeum Niepodległości

 

zapraszają na wernisaż wystawy

 

Chciałem odbudować polską duszę.

W hołdzie Władysławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Niepodległej Polski,

 

 

w dniu 29 października 2014 roku o godzinie 17.00

w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie

al. Solidarności 62