Wszechnica Kościuszkowska


Współczesne aspekty tradycji kościuszkowskiej – Polska Fundacja Kościuszkowska zaprasza na kolejne spotkanie „Wszechnicy Kościuszkowskiej”, które odbędzie się 16 listopada 2012 (piątek), godz. 16.30 w naszym Muzeum. Wśród prelegentów będą m.in.: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski Etos obywatelski Tadeusza Kościuszki,  Longina Ordon – O roli klas wojskowych w kultywowaniu tradycji kościuszkowskiej na przykładzie Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli, Radosław Matusiewicz – 25 lat działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, prezentacja IV LO im. T. Kościuszki w Krakowie z okazji jubileuszu 120-lecia, dr Leszek Marek Krześniak – Refleksje nad budową pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Dodatkowe informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01, e mail: drlmk@wp.pl

 

Uwaga – kolejne spotkanie odbędzie się 14.12.12 – Barbara Wachowicz wielka admiratorka Tadeusza Kościuszki